9 câu nói vui về mẹ con

Nuôi dạy con trai đi kèm với những kỷ niệm, thử thách và khoảnh khắc vui nhộn của riêng nó.

Chúng tôi đã đề nghị Audrey Saracco từ Bleeping Motherhood, Chaunie Brusie, RN, BSN, từ Tiny Blue Lines và nhà văn Sylvie Carbonneau chia sẻ một số khoảnh khắc nuôi dạy con trai vui nhất của họ.

– Sylvie

Kết nối với Sylvie trên Twitter, @Carbosly.

– Audrey

Kết nối với Bleeping Motherhood trên Twitter, @ tình mẹ.

– Sylvie

– Chaunie

Kết nối với Chaunie trên Facebook.

– Sylvie

– Audrey

– Sylvie

– Chaunie

– Sylvie

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới