Carly Vandergriendt

Carly Vandergriendt là một nhà văn, dịch giả và nhà giáo dục sống ở Montreal, Canada. Cô có bằng Cử nhân Tâm lý học: Trí não & Nhận thức của Đại học Guelph và bằng MFA về Viết sáng tạo của Đại học British Columbia. Công việc của cô khám phá sức khỏe tinh thần và thể chất, bản sắc và các mối quan hệ từ quan điểm nữ quyền.

Để cập nhật Carly, hãy truy cập trang web của cô ấy, kết nối với cô ấy trên LinkedIn hoặc theo dõi cô ấy trên Twitter.

Nguyên tắc biên tập trên Healthline

Tìm kiếm thông tin về sức khỏe và sức khỏe thật dễ dàng. Nó ở mọi nơi. Nhưng việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, có liên quan, có thể sử dụng được có thể khó và thậm chí là quá sức. Healthline đang thay đổi tất cả những điều đó. Chúng tôi đang cung cấp thông tin sức khỏe dễ hiểu và dễ tiếp cận để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân và những người bạn yêu thương. Đọc thêm về quy trình của chúng tôi

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới