Câu trả lời của Healthline: Bệnh tiểu đường và Insulin với Tiến sĩ Tara Seneviratne

Bác sĩ nội tiết Tara Seneviratne giải thích nhu cầu insulin có thể thay đổi như thế nào theo thời gian khi bệnh tiểu đường tiến triển và các yếu tố lối sống ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới