Christine Frank, DDS

Chuyên ngành Nha khoa tổng quát

Tiến sĩ Christine Frank là một nha sĩ tổng quát. Cô tốt nghiệp trường Nha khoa Đại học Loyola ở Chicago, Illinois. Cô hiện hành nghề tại Elmwood Park Illinois và là chuyên gia tư vấn nha khoa cho một hãng bảo hiểm. Cô đã làm việc cho một sở y tế của quận để sàng lọc trẻ em tiểu học có thu nhập thấp.

Mạng lưới y tế Healthline

Đánh giá Y khoa, được cung cấp bởi các thành viên của mạng lưới bác sĩ đa khoa Healthline, đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi là chính xác, cập nhật và tập trung vào bệnh nhân. Các bác sĩ lâm sàng trong mạng lưới mang lại nhiều kinh nghiệm từ nhiều chuyên ngành y tế, cũng như quan điểm của họ từ nhiều năm thực hành lâm sàng, nghiên cứu và vận động bệnh nhân.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới