Có các loại thử nghiệm lâm sàng khác nhau không?

Có nhiều loại thử nghiệm lâm sàng khác nhau.

  • Thử nghiệm phòng ngừa tìm kiếm những cách tốt hơn để ngăn ngừa bệnh ở những người chưa bao giờ mắc bệnh hoặc để ngăn chặn bệnh quay trở lại. Các phương pháp tiếp cận có thể bao gồm thuốc, vắc xin hoặc thay đổi lối sống.
  • Thử nghiệm sàng lọc thử nghiệm các cách mới để phát hiện bệnh hoặc tình trạng sức khỏe.
  • Thử nghiệm chẩn đoán nghiên cứu hoặc so sánh các xét nghiệm hoặc thủ tục để chẩn đoán một bệnh hoặc tình trạng cụ thể.
  • Thử nghiệm điều trị thử nghiệm các phương pháp điều trị mới, kết hợp thuốc mới, hoặc phương pháp tiếp cận mới đối với phẫu thuật hoặc xạ trị.
  • Thử nghiệm hành vi đánh giá hoặc so sánh các cách thúc đẩy thay đổi hành vi được thiết kế để cải thiện sức khỏe.
  • Thử nghiệm chất lượng cuộc sống, hoặc các thử nghiệm chăm sóc hỗ trợ, khám phá và đo lường các cách để cải thiện sự thoải mái và chất lượng cuộc sống của những người có tình trạng hoặc bệnh tật.

Sao lại với sự cho phép của Thử nghiệm lâm sàng NIH và bạn. NIH không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào được Healthline mô tả hoặc cung cấp tại đây. Trang được đánh giá lần cuối vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới