Erica Hersh

Erica Hersh là một nhà văn, biên tập viên và nhà chiến lược truyền thông về sức khỏe có trụ sở tại Boston, MA. Năm 2014, cô đã hoàn thành ước mơ cả đời của mình là được tham gia Jeopardy. Tuy nhiên, cô đã không thực hiện được ước mơ chiến thắng trên Jeopardy.

Thông tin thêm về Erica và công việc của cô ấy có tại https://ericahershwriting.com/.

Nguyên tắc biên tập trên Healthline

Tìm kiếm thông tin về sức khỏe và sức khỏe thật dễ dàng. Nó ở mọi nơi. Nhưng việc tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, có liên quan, có thể sử dụng được có thể khó và thậm chí là quá sức. Healthline đang thay đổi tất cả những điều đó. Chúng tôi đang cung cấp thông tin sức khỏe dễ hiểu và dễ tiếp cận để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân và những người bạn yêu thương. Đọc thêm về quy trình của chúng tôi

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới