Liliana (lupus ban đỏ hệ thống (SLE))

Bệnh nhân NIH, Liliana, chia sẻ kinh nghiệm sống với bệnh lupus và việc tham gia vào nghiên cứu lâm sàng của NIH đã giúp ích cho cô ấy như thế nào.

Sao lại với sự cho phép của Thử nghiệm lâm sàng NIH và bạn. NIH không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào được Healthline mô tả hoặc cung cấp tại đây. Trang được đánh giá lần cuối vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới