Những gì mong đợi với liệu pháp tâm lý ngắn hạn

Trị liệu tâm lý ngắn hạn kéo dài 6–12 buổi. Nó thường tập trung vào một thách thức cụ thể, hiện tại.

Trị liệu tâm lý ngắn hạn là liệu pháp nói chuyện được thực hiện trong một số buổi giới hạn. Thông thường, liệu pháp ngắn hạn tập trung vào một mối quan tâm hoặc thách thức cụ thể mà bạn hiện đang phải đối mặt, chẳng hạn như kiểm soát cơn giận hoặc lối suy nghĩ tiêu cực.

Mặc dù liệu pháp tâm lý dài hạn có những điểm mạnh, nhưng liệu pháp ngắn hạn có thể phù hợp hơn trong một số tình huống nhất định. Ví dụ: nếu bạn đang trải qua một thay đổi căng thẳng trong cuộc sống hoặc nếu bạn vừa mới mất người thân, liệu pháp ngắn hạn có thể giúp bạn giải quyết trực tiếp những khó khăn hàng ngày mà bạn đang phải đối mặt vào thời điểm đó.

Lợi ích của liệu pháp ngắn hạn có thể tiếp tục lâu dài sau khi buổi trị liệu của bạn kết thúc. Nó có thể dạy cho bạn những kỹ năng có thể có lợi cho bạn trong tương lai, chẳng hạn như kỹ thuật quản lý căng thẳng.

Liệu pháp hành vi nhận thức (CBT)

Được coi là “tiêu chuẩn vàng” của liệu pháp tâm lý, CBT có thể được sử dụng để điều trị các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc sự lo lắng. Nó cũng có thể giúp mọi người đối phó với căng thẳng, thích nghi với sự thay đổi hoặc đối phó sau mất mát hoặc chấn thương.

CBT giúp bạn xác định các kiểu suy nghĩ và hành vi không hữu ích. Khi bạn nhận thấy những kiểu suy nghĩ và hành vi không phù hợp với mình, CBT có thể dạy bạn thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Nó có thể giúp bạn phát triển các chiến lược lành mạnh, hiệu quả để đối phó với căng thẳng.

Có nhiều kiểu phụ khác nhau của CBT, mỗi kiểu có trọng tâm và lợi ích riêng. Ví dụ:

 • Liệu pháp hành vi biện chứng (DBT): DBT thường được sử dụng để điều trị rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), rối loạn ăn uống và trầm cảm. Nó liên quan đến việc học các kỹ năng như chánh niệm và điều tiết cảm xúc và có thể được thực hiện trong môi trường cá nhân hoặc nhóm.
 • Liệu pháp tiếp xúc: Thường được sử dụng để điều trị chứng ám ảnh hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), liệu pháp tiếp xúc liên quan đến việc dần dần để bản thân tiếp xúc với các tình huống gây lo lắng trong thời gian ngắn để giúp bạn từ từ xây dựng khả năng chịu đựng tác nhân gây căng thẳng.
 • Liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm (MBCT): Đúng như tên gọi, MBCT giúp bạn học các kỹ thuật thiền và chánh niệm để đối phó với căng thẳng. MBCT thường được sử dụng để điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và rối loạn lo âu tổng quát (GAD).

Thông thường, các phiên CBT rất có cấu trúc. Các phiên này tập trung vào đây và bây giờ và xem xét những thách thức cụ thể mà bạn hiện đang phải đối mặt. Bạn có thể được giao bài tập về nhà để làm giữa các buổi học.

Mặc dù CBT có thể có hiệu quả đối với nhiều tình trạng sức khỏe tâm thần, nhưng nó vẫn có những hạn chế.

Nếu bạn muốn khám phá những khuôn mẫu lâu dài, những mối quan tâm trong tiềm thức hoặc tìm hiểu sâu về quá khứ của mình, thì một hình thức trị liệu dài hạn (chẳng hạn như liệu pháp tâm động học) có thể phù hợp hơn.

Trị liệu giữa các cá nhân (IPT)

Thường được sử dụng để điều trị trầm cảm, IPT được sử dụng để giúp mọi người quản lý các mối quan hệ của họ hiệu quả hơn bằng cách cải thiện chức năng xã hội và giao tiếp.

Điều này có thể giúp mọi người giải quyết những thách thức xã hội gây ra hoặc góp phần vào chứng trầm cảm của họ.

Theo một số nghiên cứu, IPT có thể hiệu quả trong điều trị trầm cảm như thuốc chống trầm cảm. Nó cũng có thể được kết hợp với thuốc để điều trị trầm cảm hiệu quả hơn.

IPT cũng có thể được sử dụng để trợ giúp:

 • rối loạn lưỡng cực
 • BPD
 • rối loạn ăn uống
 • nỗi buồn
 • xung đột mối quan hệ
 • rối loạn hoảng sợ

IPT có cấu trúc cao. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách xem xét những khó khăn hiện tại về sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ của mình, đồng thời quyết định xem bạn muốn tập trung vào điều gì trong quá trình trị liệu. Sau đó, với bác sĩ trị liệu của bạn, bạn sẽ làm việc để xác định các giải pháp cho các vấn đề.

Thông thường, bạn sẽ học các kỹ năng xã hội mới giúp bạn tương tác với người khác tốt hơn. Chuyên gia trị liệu của bạn sẽ yêu cầu bạn thực hành những kỹ năng này trong cuộc sống thực. Các phiên cuối cùng của bạn có thể sẽ xoay quanh việc xem xét tiến trình của bạn.

IPT giải quyết các mối quan hệ hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng liệu pháp để khám phá những trải nghiệm từ thời thơ ấu, các mối quan hệ trong quá khứ hoặc khuôn mẫu trong các mối quan hệ của mình, thì một loại liệu pháp khác – có lẽ là liệu pháp tâm lý dài hạn – có thể phù hợp hơn.

Liệu pháp ngắn tập trung vào giải pháp (SFBT) hoặc liệu pháp tập trung vào giải pháp (SFT)

SFBT và SFT nhấn mạnh việc tập trung vào giải pháp thay vì trở ngại. Trong quá trình trị liệu này, bạn sẽ không tập trung nhiều vào các chi tiết của thử thách — bạn sẽ giải thích và cố gắng hiểu nó, nhưng bạn sẽ dành phần lớn thời gian trị liệu để tập trung vào các giải pháp tiềm năng.

Chúng được coi là một loại liệu pháp nhân văn, nghĩa là nó cho rằng bạn là chuyên gia về cuộc sống của chính mình. Kết hợp các yếu tố của tâm lý học tích cực, liệu pháp này liên quan đến việc hợp tác với nhà trị liệu để tìm ra giải pháp cho những khó khăn của bạn.

SFBT và SFT có thể giúp:

 • thách thức học tập
 • hành vi hung hăng
 • sự lo lắng
 • trầm cảm
 • khó khăn trong mối quan hệ
 • lòng tự trọng
 • sử dụng chất kích thích
 • tổn thương

SFBT cũng thường được sử dụng trong môi trường giáo dục dành cho học sinh ở các trường trung học và cao đẳng.

Trước tiên, bạn sẽ xác định một mục tiêu. Trong các phiên họp, bạn có thể thảo luận về cách bạn đã đối phó với các vấn đề tương tự trong quá khứ. Điều này giúp bạn xác định điểm mạnh và nguồn lực của chính mình.

Chuyên gia trị liệu của bạn cũng có thể giao cho bạn bài tập về nhà, có thể bao gồm thử nghiệm các giải pháp khác nhau hoặc thực hiện các bước nhỏ để giải quyết vấn đề.

Các câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa trị liệu tâm lý ngắn hạn và dài hạn là gì?

Mặc dù không có định nghĩa cụ thể về liệu pháp ngắn hạn, nhưng thường là 6–12 buổi. Liệu pháp ngắn hạn thường tập trung vào một hoặc hai mối quan tâm cụ thể, trong khi liệu pháp dài hạn có thể không có mục tiêu xác định trước.

Trong trị liệu ngắn hạn, các buổi trị liệu thường rất có cấu trúc, trong khi các buổi trị liệu dài hạn có xu hướng ít cấu trúc hơn: bạn chỉ cần thảo luận và khám phá những gì sẽ xảy ra.

Liệu pháp ngắn hạn thường tập trung vào những thách thức hiện tại, trong khi liệu pháp dài hạn có thể xem xét các mối quan tâm hiện tại và quá khứ để xác định các kiểu hành vi và suy nghĩ đang diễn ra của bạn.

Cuối cùng, liệu pháp dài hạn có xu hướng giải quyết các kiểu mẫu vô thức và trải nghiệm thời thơ ấu, trong khi liệu pháp ngắn hạn thường giải quyết vấn đề ở đây và bây giờ.

Những lợi ích của liệu pháp tâm lý ngắn hạn là gì?

Liệu pháp ngắn hạn có thể được sử dụng cho nhiều tình huống, bao gồm:

 • điều kiện sức khỏe tâm thần
 • thích nghi với tình hình mới
 • đối phó sau mất mát hoặc chấn thương
 • thách thức mối quan hệ
 • tình huống căng thẳng cao

Cả liệu pháp tâm lý ngắn hạn và tâm lý trị liệu dài hạn đều có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tâm thần của bạn.

Những rủi ro của liệu pháp tâm lý ngắn hạn là gì?

Trị liệu tâm lý ngắn hạn thường liên quan đến việc xem xét một hoặc hai mối quan tâm hiện tại. Đôi khi, những thách thức mới nảy sinh trong quá trình trị liệu và bạn có thể không có cơ hội khám phá những thách thức đó trong liệu pháp giới hạn thời gian.

Ngoài ra, liệu pháp ngắn hạn thường rất có cấu trúc. Nếu bạn thích các phiên tự hướng dẫn, nơi bạn thảo luận về suy nghĩ của mình ở định dạng liên kết tự do, không có cấu trúc, thì bạn có thể thích liệu pháp dài hạn hơn.

Liệu pháp ngắn hạn hiếm khi giải quyết được những chấn thương trong quá khứ trừ khi chúng liên quan trực tiếp đến trọng tâm của liệu pháp. Nó cũng hiếm khi đề cập đến những trải nghiệm thời thơ ấu hoặc vô thức.

Liệu pháp dài hạn, đặc biệt là với yếu tố tâm động học hoặc chiết trung, có thể phù hợp hơn cho việc này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm và tìm hỗ trợ ở đâu?

Hầu hết các nhà trị liệu cung cấp liệu pháp ngắn hạn. Bạn có thể tìm một nhà cung cấp liệu pháp tâm lý ngắn hạn thông qua một trong các công cụ sau:

 • Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ: Tìm một bác sĩ tâm thần
 • Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ: Nhà tâm lý học Locator
 • Hiệp hội lo lắng và trầm cảm Hoa Kỳ: Tìm một nhà trị liệu

Các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng cung cấp liệu pháp tâm lý miễn phí hoặc giảm giá thường chỉ cung cấp liệu pháp ngắn hạn do hạn chế về chi phí, khiến nó dễ tiếp cận hơn so với liệu pháp dài hạn. Chúng tôi có một hướng dẫn về Tài nguyên Sức khỏe Tâm thần bao gồm thông tin về việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn chi phí thấp hơn.

Nếu bạn muốn trị liệu tâm lý dài hạn nhưng chỉ có thể tiếp cận liệu pháp ngắn hạn, hãy dùng liệu pháp ngắn hạn. Liệu pháp ngắn hạn thường có thể cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để cải thiện tình hình. Nếu liệu pháp dài hạn sau này có sẵn cho bạn, bạn luôn có thể thử nó.


Sian Ferguson là một nhà văn tự do về sức khỏe và cần sa có trụ sở tại Cape Town, Nam Phi. Cô ấy đam mê trao quyền cho độc giả chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của họ thông qua thông tin được cung cấp một cách đồng cảm, dựa trên cơ sở khoa học.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới