Vyvanse và chi phí: Những gì bạn cần biết

Giới thiệu

Nếu bạn đang xem xét các lựa chọn điều trị cho chứng rối loạn ăn uống hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về Vyvanse và các yếu tố chi phí. Đó là một loại thuốc kê đơn được sử dụng để điều trị:

 • rối loạn ăn uống vô độ trung bình đến nghiêm trọng ở người lớn
 • ADHD ở người lớn và một số trẻ em

Vyvanse có dạng viên nang và viên nhai, cả hai đều được dùng bằng đường uống. Nó chứa các thành phần hoạt chất lisdexamfetamine. (Thành phần hoạt tính là những gì làm cho một loại thuốc hoạt động.)

Hãy tiếp tục đọc để biết chi tiết về Vyvanse và chi phí cũng như cách tiết kiệm tiền mua thuốc theo toa.

Ghi chú: Để biết thêm chi tiết về Vyvanse, hãy xem bài viết chuyên sâu này.

Giá của Vyvanse là bao nhiêu?

Giá bạn phải trả cho Vyvanse có thể khác nhau. Chi phí của bạn có thể phụ thuộc vào kế hoạch điều trị, bảo hiểm của bạn (nếu bạn có), và hiệu thuốc bạn sử dụng.

Để biết bạn sẽ phải trả bao nhiêu cho Vyvanse, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của bạn.

Tôi có thể nhận trợ giúp thanh toán Vyvanse, chẳng hạn như bằng thẻ đồng thanh toán không?

Nếu bạn cần trợ giúp để trang trải chi phí của Vyvanse hoặc hiểu về bảo hiểm của mình, hãy xem các trang web sau:

 • NeedyMeds
 • Công cụ hỗ trợ thuốc

Trên các trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin bảo hiểm, chi tiết về các chương trình hỗ trợ thuốc, và các liên kết đến thẻ tiết kiệm và các dịch vụ khác.

Một thẻ tiết kiệm Vyvanse cũng có thể có sẵn để giúp bạn thanh toán chi phí của loại thuốc này. Thẻ đồng thanh toán tiết kiệm có thể giúp hỗ trợ đồng thanh toán cho Vyvanse cho những người có hoặc không có bảo hiểm. Để biết bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình này hay không, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất.

Nếu bạn có thắc mắc về cách thanh toán cho đơn thuốc của mình, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Câu hỏi thường gặp về chi phí và Vyvanse

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về Vyvanse và chi phí.

Làm thế nào để chi phí của Vyvanse không có bảo hiểm so sánh với chi phí của nó có bảo hiểm?

Chi phí của Vyvanse không có bảo hiểm có thể phụ thuộc vào một số yếu tố. Chi phí tự trả của bạn có thể thay đổi dựa trên:

 • liều lượng bạn đã kê đơn
 • số lượng bạn mua (chẳng hạn như nguồn cung cấp trong 30 ngày hoặc 90 ngày)
 • hiệu thuốc bạn chọn

Nếu Vyvanse không được bảo hiểm chi trả, bạn nên kiểm tra với một số hiệu thuốc để biết họ tính phí gì.

Chi phí với bảo hiểm phụ thuộc vào số lượng và độ mạnh của loại thuốc bạn được kê đơn, cũng như chương trình bảo hiểm của bạn. Ví dụ: tùy thuộc vào gói cụ thể của bạn:

 • bạn có thể có một khoản đồng thanh toán cố định (phần chia sẻ chi phí của bạn), hoặc
 • bạn có thể phải trả một phần trăm chi phí

Nói chung, bạn có thể sẽ phải trả chi phí cao hơn cho Vyvanse nếu bạn không có bảo hiểm.

Giá thuốc Vyvanse có thay đổi tùy theo độ mạnh (chẳng hạn như 20 mg, 30 mg hoặc 50 mg)?

Có lẽ. Chi phí cho đơn thuốc Vyvanse của bạn cho 20 miligam (mg) so với 30 mg hoặc 50 mg * có thể phụ thuộc vào việc bạn có bảo hiểm hay không.

Nếu bạn có bảo hiểm, tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm của bạn, bạn có thể có một khoản đồng thanh toán cố định (phần chia sẻ chi phí của bạn) bất kể sức mạnh của Vyvanse. Nhà cung cấp bảo hiểm của bạn có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin dựa trên phạm vi bảo hiểm của bạn.

Nếu bạn trả tiền túi, chi phí của bạn có thể khác nhau dựa trên độ mạnh của thuốc, liều lượng và hiệu thuốc bạn chọn. Kiểm tra với một vài hiệu thuốc để so sánh chi phí của Vyvanse. Chi phí của bạn cũng có thể phụ thuộc vào việc bạn sử dụng bất kỳ chương trình tiết kiệm nào của nhà sản xuất mà bạn đủ điều kiện tham gia.

* Vyvanse không thể chia nhỏ, vì vậy hãy luôn lấy liều lượng cụ thể mà bác sĩ kê cho bạn.

Giá của Vyvanse ở Mỹ là bao nhiêu?

Giá của Vyvanse ở Mỹ phụ thuộc vào các yếu tố nhất định, chẳng hạn như nếu bạn có bảo hiểm hoặc đang trả tiền túi. Nếu bạn có bảo hiểm, bạn có thể nhập thông tin trên trang web của nhà sản xuất để tìm số tiền đồng thanh toán của mình. Nếu bạn không có bảo hiểm, chi phí của bạn có thể thay đổi tùy theo hiệu thuốc mà bạn sử dụng.

Chi phí của bạn cũng phụ thuộc vào:

 • liều lượng của bạn
 • số lượng bạn đã kê đơn (chẳng hạn như nguồn cung cấp trong 30 ngày hoặc 90 ngày)
 • bất kỳ khoản tiết kiệm nào của nhà sản xuất cung cấp

Bác sĩ, dược sĩ hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của bạn (nếu có) có thể cho bạn biết thêm về chi phí của bạn cho Vyvanse.

Vyvanse có sẵn dưới dạng thuốc gốc không?

Vyvanse chỉ có sẵn dưới dạng biệt dược. Nó hiện không có sẵn dưới dạng chung chung. Thuốc gốc chứa một bản sao chính xác của hoạt chất trong thuốc biệt dược nhưng thường có giá thấp hơn.

Phiên bản chung của Vyvanse có thể sẽ ra mắt trong vài năm tới. Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin về điều này.

Tại sao lại có sự chênh lệch về chi phí của thuốc biệt dược so với thuốc gốc?

Cần nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm để đảm bảo rằng các loại thuốc có thương hiệu là an toàn và hiệu quả. Thử nghiệm này có thể làm cho thuốc đắt tiền. Nhà sản xuất biệt dược có thể lưu hành thuốc đó trong thời hạn 20 năm. Sau đó, các nhà sản xuất thuốc khác có thể tạo ra các phiên bản chung. Sự cạnh tranh này trên thị trường có thể dẫn đến chi phí thấp hơn cho thuốc gốc. Và vì thuốc generic có thành phần tương tự như thuốc biệt dược nên chúng không cần phải nghiên cứu lại. Điều này cũng có thể dẫn đến chi phí chung thấp hơn.

Tôi có thể giảm chi phí thuốc dài hạn bằng cách nào?

Nếu bạn dùng Vyvanse lâu dài, bạn có thể giảm chi phí của mình theo những cách sau:

 • Xem xét việc mua thuốc của bạn trong 90 ngày. Bạn có thể nhận được nguồn cung cấp Vyvanse trong 90 ngày nếu được công ty bảo hiểm của bạn chấp thuận. Điều này có thể làm giảm số lần đi đến hiệu thuốc của bạn và giúp giảm chi phí thuốc. Nếu bạn quan tâm đến việc nhận được nguồn cung cấp Vyvanse trong 90 ngày, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của bạn.
 • Sử dụng nhà thuốc đặt hàng qua thư để nhận thuốc của bạn. Sử dụng hiệu thuốc đặt hàng qua thư có thể giúp giảm chi phí của bạn cho Vyvanse. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thuốc mà không cần rời khỏi nhà. Một số chương trình Medicare có thể giúp trang trải chi phí thuốc đặt qua đường bưu điện, và bạn có thể nhận được nguồn cung cấp thuốc trong 90 ngày theo cách này. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Họ có thể đề xuất các tùy chọn hiệu thuốc trực tuyến có thể phù hợp với bạn.

Các bước tiếp theo của tôi nên là gì?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí của Vyvanse, hãy nói chuyện với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để biết mức giá thực tế bạn sẽ phải trả. Nếu bạn không có bảo hiểm, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Họ có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt hơn về loại thuốc này sẽ có giá bao nhiêu.

Ví dụ về các câu hỏi bạn có thể muốn hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc nhà cung cấp bảo hiểm bao gồm:

 • Chi phí theo toa Vyvanse của tôi mỗi tháng là bao nhiêu?
 • Chi phí sẽ thay đổi nếu bác sĩ của tôi thay đổi liều lượng của tôi?
 • Có các loại thuốc generic khác có chi phí thấp hơn để điều trị tình trạng của tôi không?

Để tìm hiểu thêm về ADHD và nhận hỗ trợ trong việc kiểm soát tình trạng của bạn, hãy đăng ký nhận bản tin ADHD của Healthline.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Healthline đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin trên thực tế là chính xác, toàn diện và cập nhật. Tuy nhiên, bài viết này không nên được sử dụng để thay thế cho kiến ​​thức và chuyên môn của một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Bạn luôn phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. Thông tin thuốc trong tài liệu này có thể thay đổi và không nhằm mục đích đề cập đến tất cả các cách sử dụng, chỉ dẫn, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác thuốc, phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ có thể xảy ra. Việc không có cảnh báo hoặc thông tin khác cho một loại thuốc nhất định không chỉ ra rằng thuốc hoặc sự kết hợp thuốc là an toàn, hiệu quả hoặc thích hợp cho tất cả các bệnh nhân hoặc tất cả các mục đích sử dụng cụ thể.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới