4 nguồn lực cần thiết dành cho người chăm sóc cựu chiến binh

Trong khi bạn chăm sóc người thân của mình, VA có các chương trình hỗ trợ bạn.

Cựu chiến binh với các điều kiện liên quan đến nghĩa vụ quân sự thường dựa vào sự chăm sóc của gia đình và bạn bè khi họ trở về. Cho dù bạn đang chăm sóc Cựu chiến binh tạm thời hay lâu dài, bạn đều có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ VA.

VA cung cấp cho những người chăm sóc như bạn sự hỗ trợ đồng đẳng, chăm sóc sức khỏe tâm thần và thậm chí thanh toán cho thời gian của bạn nếu Cựu chiến binh của bạn đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về các chương trình hiện có và cách nhận được sự chăm sóc mà bạn cần để bạn có thể ở bên cạnh người thân yêu của mình.

Chương trình hỗ trợ người chăm sóc

Chăm sóc là một công việc đòi hỏi khắt khe mà bạn có thể phải làm bên cạnh các trách nhiệm về gia đình và kiếm thu nhập của chính mình. VA có sẵn các chương trình để hỗ trợ bạn.

Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc dành cho bất kỳ ai chăm sóc Cựu chiến binh đã đăng ký vào hệ thống chăm sóc sức khỏe VA.

Bạn có thể tìm thấy các thành viên của nhóm Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc tại bất kỳ địa điểm nào của VA. Bạn cũng có thể gọi 1-855-260-3274.

Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc được tạo thành từ hai chương trình: Chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Người chăm sóc Tổng quát (PGCSS) và Chương trình Hỗ trợ Toàn diện cho Người chăm sóc Gia đình (PCAFC).

Chương trình Dịch vụ Hỗ trợ Người chăm sóc Tổng quát (PGCSS)

Những người đang chăm sóc Cựu chiến binh đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe của VA đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ người chăm sóc. Họ không cần phải là thành viên trong gia đình.

Các dịch vụ bao gồm:

 • cố vấn hỗ trợ đồng đẳng
 • đào tạo kỹ năng
 • hỗ trợ qua điện thoại
 • chương trình trực tuyến
 • giới thiệu đến các nguồn tài nguyên khác

Người chăm sóc cần phải đăng ký tham gia chương trình nhưng không có quy trình đăng ký. Điều phối viên hỗ trợ người chăm sóc có thể giúp kết nối bạn với các chương trình trong khu vực của bạn hoặc trực tuyến.

Người chăm sóc không cần phải là gia đình hoặc sống với Cựu chiến binh mà họ chăm sóc để đủ điều kiện nhận hỗ trợ VA.

Chương trình Hỗ trợ Toàn diện cho Người chăm sóc Gia đình (PCAFC)

Nếu Cựu chiến binh của bạn bị bệnh nặng hoặc bị thương liên quan đến dịch vụ của họ, bạn có thể đủ điều kiện nhận bồi thường tài chính với tư cách là người chăm sóc. Để đủ điều kiện, Cựu chiến binh của bạn phải có tỷ lệ khuyết tật trên 70% và cần được chăm sóc trực tiếp trong 6 tháng hoặc lâu hơn.

Bạn cần phải đăng ký tham gia chương trình để nhận được bồi thường. Nếu được chấp thuận, bạn có thể nhận được trợ cấp hàng tháng và trợ cấp sức khỏe thông qua CHAMPVA. Bạn và người chăm sóc dự phòng sẽ có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và có thể nhận được trợ giúp về chi phí khi bạn đi cùng Cựu chiến binh của mình để được chăm sóc.

Bạn cũng sẽ được chăm sóc thay thế, có nghĩa là người khác có thể chăm sóc trong khi bạn có thời gian nghỉ ngơi xứng đáng.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn phải ít nhất 18 tuổi và phải đáp ứng một trong những điều sau:

 • Bạn là vợ/chồng, con trưởng thành, cha mẹ, thành viên gia đình riêng hoặc thành viên gia đình mở rộng của Cựu chiến binh.
 • Bạn sống cùng hoặc sẵn sàng sống cùng Cựu chiến binh mà bạn chăm sóc toàn thời gian.

Đường dây hỗ trợ người chăm sóc (CSL)

VA cũng cung cấp đường dây hỗ trợ người chăm sóc để giúp bạn chăm sóc Cựu chiến binh của mình. Đường dây miễn phí dành cho Cựu chiến binh và bất kỳ ai đang chăm sóc Cựu chiến binh. Đội ngũ nhân viên xã hội sẵn sàng giúp kết nối bạn với các dịch vụ, trả lời các câu hỏi về tính đủ điều kiện và hỗ trợ tinh thần qua điện thoại.

Gọi 1-855-260-3274

Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 giờ sáng–10 giờ tối Miền Đông

Thứ Bảy, 8 giờ sáng–5 giờ chiều Miền Đông

Bạn cũng có thể gọi điện để nhận các cuộc gọi hướng dẫn người chăm sóc hàng tháng. Nhóm trình bày một chủ đề mới mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm và đăng ký cuộc gọi tiếp theo.

Các chương trình lão khoa và chăm sóc tại nhà mở rộng

VA cung cấp dịch vụ chăm sóc cho Cựu chiến binh khi họ già đi. Một loạt các chương trình hỗ trợ sức khỏe của Cựu chiến binh và cung cấp thời gian nghỉ ngơi cho những người chăm sóc. Cựu chiến binh của bạn có thể đủ điều kiện nhận:

 • Chăm sóc tại nhà: Điều này có thể bao gồm một trợ lý y tế giúp thực hiện các công việc sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa và chải chuốt. Chăm sóc chuyên môn, bao gồm liệu pháp nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu hoặc dịch vụ y tá chăm sóc vết thương hoặc kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Ngay cả các bác sĩ chăm sóc chính cũng có thể gặp Cựu chiến binh tại nhà của họ.
 • Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người lớn: Chương trình này cung cấp cho Cựu chiến binh một nơi an toàn để tham gia các hoạt động xã hội và hỗ trợ tắm rửa, mặc quần áo hoặc chuẩn bị bữa ăn.
 • Chăm sóc giảm nhẹ: Cựu chiến binh có thể được chăm sóc thoải mái và giảm đau khi phải sống với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Chăm sóc giảm nhẹ giúp Cựu chiến binh kiểm soát các triệu chứng của họ để họ có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động thông thường.
 • Nhà tế bần: Đây là sự chăm sóc an ủi dành cho các Cựu chiến binh không còn điều trị các tình trạng sức khỏe nữa. Chăm sóc cuối đời có thể diễn ra tại nhà, dưới dạng chăm sóc ngoại trú hoặc chăm sóc bệnh nhân nội trú.

Những dịch vụ này có thể chỉ có sẵn ở một số khu vực. Cựu chiến binh có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu lâm sàng. Nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính hoặc nhân viên xã hội của Cựu chiến binh của bạn. Họ có thể kết nối bạn với các nguồn lực trong khu vực của bạn và giúp bạn quyết định phương pháp chăm sóc nào là tốt nhất cho bạn.

Người nội trợ và chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Những cựu chiến binh muốn già đi ở nhà nhưng có thể sử dụng một số trợ giúp để duy trì sự độc lập có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ nội trợ và trợ lý y tế tại nhà. Một trợ lý y tế sẽ đến nhà Cựu chiến binh để giúp họ thực hiện các công việc sinh hoạt hàng ngày như chải chuốt, ăn uống và mua hàng tạp hóa.

Các trợ lý không phải là y tá, nhưng một y tá đã đăng ký sẽ giám sát việc chăm sóc mà các trợ lý cung cấp.

Cựu chiến binh đủ điều kiện được chăm sóc tại cộng đồng có thể nhận được các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nói chuyện với nhân viên xã hội để xem liệu bạn có đủ điều kiện hay không. Các dịch vụ này không được cung cấp ở mọi nơi và Cựu chiến binh phải đáp ứng các yêu cầu lâm sàng để được chăm sóc sức khỏe tại nhà.


VA có sẵn sự hỗ trợ dành cho những người chăm sóc Cựu chiến binh. Bạn có thể truy cập các chương trình khác nhau – một số chương trình có thể truy cập được ở mọi nơi trên thế giới – để nhận được sự chăm sóc mà bạn và Cựu chiến binh của bạn xứng đáng nhận được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *