Bài kiểm tra chứng mất trí nhớ MoCA hoạt động như thế nào?

Để giúp phát hiện các dấu hiệu sớm của chứng sa sút trí tuệ, MoCA đánh giá các chức năng nhận thức khác nhau như trí nhớ, sự chú ý, ngôn ngữ, v.v.

Các xét nghiệm sàng lọc chứng sa sút trí tuệ cung cấp một cách để xác định sự suy giảm khả năng suy nghĩ của một người cũng như các dấu hiệu ban đầu khác của tình trạng này, đặc biệt ở những người có thể chưa biểu hiện các triệu chứng đáng chú ý.

Một công cụ sàng lọc được công nhận rộng rãi là Đánh giá nhận thức Montreal (MoCA), được thiết kế để phát hiện tình trạng ở giai đoạn đầu. Điều này cho phép can thiệp và quản lý kịp thời.

Bài kiểm tra MoCA cho chứng mất trí nhớ là gì?

MoCA thường được sử dụng như một công cụ sàng lọc ban đầu để phát hiện sự hiện diện của suy giảm nhận thức, chẳng hạn như chứng sa sút trí tuệ.

Bài kiểm tra đánh giá các quá trình tinh thần khác nhau, chẳng hạn như trí nhớ, sự chú ý, ngôn ngữ và kỹ năng điều hành. Điều này có thể cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe một bức tranh tổng thể về khả năng nhận thức của bạn.

Nếu bạn hoặc người thân đạt điểm dưới một ngưỡng nhất định trong MoCA, điều đó có thể cho thấy cần phải đánh giá thêm hoặc kiểm tra toàn diện hơn để xác nhận mức độ và bản chất của các mối lo ngại về nhận thức.

MoCA mất khoảng 10 phút để hoàn thành và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Các lĩnh vực của bài kiểm tra MoCA cho chứng mất trí nhớ là gì?

MoCA đánh giá hiệu suất nhận thức trên một số lĩnh vực, có thể khác nhau tùy thuộc vào cách chúng được phân loại.

Một số nguồn có thể nhóm chúng thành sáu lĩnh vực rộng hơn. Những người khác có thể cung cấp các phân tích chi tiết hơn, dẫn đến số lượng chín hoặc nhiều lĩnh vực đánh giá cụ thể hơn.

Các lĩnh vực cốt lõi bao gồm:

  • ký ức
  • chức năng điều hành
  • chú ý
  • ngôn ngữ
  • thị giác không gian
  • định hướng

Bài kiểm tra MoCA được chấm điểm như thế nào?

Bài kiểm tra MoCA được tính điểm bằng cách gán điểm cho các phần và nhiệm vụ khác nhau trong bài kiểm tra.

Điểm từ mỗi phần được cộng lại để có tổng điểm MoCA, nằm trong khoảng từ 0 đến 30. Điểm cao hơn cho thấy chức năng nhận thức ít bị suy giảm hơn.

Điểm giới hạn cụ thể để xác định chứng sa sút trí tuệ có thể khác nhau, nhưng điểm từ 26 trở xuống thường được sử dụng như một dấu hiệu (chỉ số) tiềm ẩn của tình trạng suy yếu.

Điểm MoCA nào cho thấy chứng sa sút trí tuệ?

Điểm MoCA từ 26 trở xuống thường được coi là dấu hiệu của tình trạng suy giảm nhận thức, có thể bao gồm các tình trạng như suy giảm nhận thức nhẹ hoặc sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, việc giải thích chính xác điểm số có thể khác nhau dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn và bối cảnh lâm sàng cụ thể.

Thử nghiệm MoCA có chính xác không?

Độ chính xác của bài kiểm tra MoCA có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể và dân số được đánh giá.

Nó dường như đặc biệt hiệu quả trong việc xác định những thay đổi nhận thức ở những người có trình độ học vấn cao hơn hoặc khi những thay đổi nhận thức nhẹ là trọng tâm chính của sự chú ý lâm sàng.

Nhưng độ chính xác của nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như đặc điểm của người được kiểm tra và bối cảnh thực hiện kiểm tra.

Một học từ năm 2020 đã đánh giá hiệu quả của MoCA trong việc phát hiện các mối lo ngại về nhận thức ở người lớn tuổi tại một phòng khám sức khỏe tâm thần ngoại trú. Bài kiểm tra có thể xác nhận khả năng suy nghĩ điển hình và loại trừ các vấn đề nghiêm trọng như chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng độ tin cậy của nó để chẩn đoán những vấn đề này còn hạn chế.

Ngoài ra, khi những kết quả này được so sánh với hiệu suất của những người khỏe mạnh, MoCA dường như hiệu quả hơn so với trong môi trường lâm sàng thực tế. Điều này ngụ ý rằng mặc dù MoCA có thể xác định những người cần thử nghiệm nhiều hơn, nhưng nó không lý tưởng để chẩn đoán các vấn đề về nhận thức một cách thuyết phục.

MỘT học 2017 xem MoCA hoạt động tốt như thế nào đối với những người mắc bệnh Parkinson. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một số phần của MoCA, như phần chức năng điều hành liên quan đến lập kế hoạch và tổ chức, rất giỏi trong việc phát hiện ra các mối quan tâm. Nhưng các phần khác, chẳng hạn như chú ý và sử dụng ngôn ngữ, không hoạt động tốt.

MỘT đánh giá năm 2021 trong số bảy nghiên cứu cho thấy rằng, khi các học viên sử dụng điểm dưới 26 làm ngưỡng, MoCA đã phát hiện chính xác hơn 94% người mắc chứng mất trí nhớ trong các tình huống khác nhau.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngưỡng này cũng dẫn đến một số lượng đáng kể các kết quả không chính xác, với hơn 40% người không mắc chứng mất trí nhớ bị xác định nhầm là mắc chứng mất trí nhớ.

Các tác giả nói rằng chất lượng của các nghiên cứu được thực hiện về chủ đề này không đủ cao để khuyến nghị sử dụng xét nghiệm MoCA để chẩn đoán chứng sa sút trí tuệ ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Cần nghiên cứu thêm, đặc biệt là để xác định ngưỡng điểm tốt nhất để chẩn đoán chứng sa sút trí tuệ chính xác, đặc biệt là ở các cơ sở chăm sóc ban đầu.

Ai nên làm bài kiểm tra MoCA?

Bài kiểm tra MoCA thường được khuyến nghị cho những người bị nghi ngờ bị suy giảm nhận thức hoặc chứng mất trí nhớ.

Bài kiểm tra đặc biệt hữu ích cho những người có trình độ học vấn cao hơn hoặc khi những thay đổi nhẹ về nhận thức là một mối lo ngại.

Một nghiên cứu từ năm 2022 cho thấy kết quả của MoCA có thể bị ảnh hưởng bởi trình độ học vấn của một người. Bài kiểm tra có nhiều khả năng chỉ ra rằng những người có trình độ học vấn thấp hơn có những lo ngại về nhận thức ngay cả khi họ không có.

Vì lý do này, các nhà nghiên cứu đã thay đổi bài kiểm tra để làm cho nó công bằng hơn cho tất cả mọi người. Phiên bản mới này vẫn cần được thử nghiệm trong nhiều nghiên cứu hơn, nhưng nó có thể tốt hơn cho những người ít học hơn.

Ai quản lý bài kiểm tra MoCA?

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe — chẳng hạn như bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học hoặc nhân viên y tế được đào tạo — thường thực hiện bài kiểm tra MoCA.

Mua mang về

Trong lĩnh vực đánh giá nhận thức, Đánh giá nhận thức Montreal (MoCA) được coi là một công cụ có giá trị để phát hiện các dấu hiệu sớm của suy giảm nhận thức và các tình trạng như chứng mất trí nhớ nhẹ.

Mặc dù độ nhạy và độ đặc hiệu của nó làm cho nó hiệu quả trong việc sàng lọc, nhưng điều cần thiết là phải hiểu những hạn chế của nó. Nhìn chung, MoCA có thể là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đánh dấu các mối lo ngại tiềm ẩn về nhận thức, giúp xác định những vấn đề cần đánh giá thêm.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới