Lydia (Suy tuyến cận giáp)

Do tác dụng phụ của một cuộc phẫu thuật trong quá khứ, Lydia bị suy tuyến cận giáp, một chứng rối loạn ức chế khả năng sản xuất đủ một loại hormone cụ thể của cơ thể cô. Thông qua một nghiên cứu lâm sàng, Lydia làm việc với các nhà nghiên cứu để quản lý ảnh hưởng của tình trạng này đối với xương của cô ấy và các nhà khoa học thu được thông tin hữu ích về tác dụng của việc sử dụng phiên bản thay thế tổng hợp của hormone mà cô ấy thiếu.

Sao lại với sự cho phép của Thử nghiệm lâm sàng NIH và bạn. NIH không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào được Healthline mô tả hoặc cung cấp tại đây. Trang được đánh giá lần cuối vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới