Tỷ lệ sinh theo tháng tiết lộ rằng có, bạn có kỷ niệm rất nhiều sinh nhật trong tháng 8

Bạn có cảm thấy như bạn kỷ niệm quá nhiều sinh nhật trong tháng 8 không? Tất cả bạn bè của bạn có phải là em bé tháng bảy không? Chúng tôi đã thu thập dữ liệu tỷ lệ sinh có giá trị trong ba năm – với sự cho phép của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) – để đưa những lý thuyết này vào thử nghiệm.

Kết quả: mùa hè trẻ sơ sinh quy định ngày. Mà nếu làm toán nghĩa là nhiều phụ huynh quan niệm vào tháng 10, 11.

| Tạo đồ họa thông tin

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết mới